Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Pendaftaran BEASISWA BIDIKMISI YAYASAN (Bebas DPI Selama Kuliah) Tahun Akademik 2018-2019 dibuka SEPTEMBER 2017 s/d FEBRUARI 2018. Klik menu PMB Online 2018* untuk mendaftar!

BEM - Badan Eksekutif Mahasiswa

STRUKTUR ORGANISASI

IKATAN MAHASISWA KEBIDANAN (IMK)

AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL-HIKMAH JEPARA PERIODE 2016-2017 

Penanggung jawab Direktur AKBID Islam Al Hikmah
Pembina           Pudir III AKBID Islam Al Hikmah
Koordinator Yayuk Nor Azizah, M.Kes
Ketua Pelaksana          Roudlotul Jannah
Wakil Ketua Pelaksana Liayyina Tsuroyah     
Sekretaris         1. Nurul Fauziah
  2. Novi Diana Sari      
Bendahara Puput Nuryati 
SIE Informasi dan Intelektual 1. Julyan Paramudita  
  2. Erlina Sari
  3. Arnis Hindun
SIE Humas 1. Atik Damayanti    
  2. Fignirora Ayala
  3. Ainun Nur Hidayah
  4. Uun Rahmawati
SIE Olahraga 1. Nofiana
  2. Sri Puji Rahayu
  3. Diah Untayati
  4. Elis Sa’diah
SIE Peng. Minat dan Bakat 1. Sri mukaromah
  2. Eli Rosida Sofianingsih
  3. Siti Nikmatus Solikhah
  4. Susi Erfiana
 SIE Dokumentasi 1. Ferdian Rahmadhani Fitri
  2. Anindya Anggun Devita
SIE Mental Spiritual 1. Ayu Agustina
  2. Nachizatus Sa’adah
  3. Mifta Nur Hidayah
  4. Lu’luatul Husna
SIE Kopmas 1. Indrawati
  2. Su’adah
  3. Khoirun Nikmah
  4. Arsyanda N
BPK 1. Desi Lutfiyati
  2. Alfina Sofiani